Σεραφείμ Σωτηριάδης & Συνεργάτες

Προφίλ

Το δικηγορικό γραφείο «Σεραφείμ Σωτηριάδης και Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 2008 από τον Σεραφείμ Σωτηριάδη.Προσφέρει ένα ευρύ πεδίο νομικών υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στο εμπορικό δίκαιο και συγκεκριμένα στο δίκαιο εξυγίανσης επιχειρήσεων.Έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον πρωτοπόρα δικηγορικά γραφεία στην Ελλάδα.Η διαρκής ενημέρωση των στελεχών μας στο εθνικό και διεθνές δίκαιο,οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας πιστοποιημένες κατά ISO90001,παράλληλα με τη συμμετοχή μας σε διεθνείς οργανισμούς νομικών και επιχειρηματικών συμβούλων(IAG– International Advisory Group,IBA–International Bar Association),εγγυώνται την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους Έλληνες και ξένους πελάτες μας. Το γραφείο μας διαθέτει: Πλήρη ομάδα νομικών και επιχειρηματικών συμβούλων με εξειδικευμένες γνώσεις και εκπαίδευση Ομάδα γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης,με πολυετή πείρα και μετεκπαίδευση Σύγχρονη αίθουσα συνεδριάσεων με οπτικοακουστικά συστήματα και διαδραστικό πίνακα Ομάδα τεχνολογικής υποστήριξης για τα προηγμένα συστήματα που χρησιμοποιούμε, όπως ηλεκτρονική βάση δεδομένων και βιβλιοθήκη Πλήρη έντυπη βιβλιοθήκη,η οποία ενημερώνεται με τους νέους νόμους, νομικά περιοδικά και βιβλία

Φιλοσοφία

Συνέπεια, μεθοδικότητα και προσωπική ενασχόληση αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της προσφοράς μας.Οι υπηρεσίες μας αντικατοπτρίζουν τόσο την πραγματικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των πελατών μας όσο και την ανάγκη τους για διαρκείς και ρεαλιστικές λύσεις.Ο στόχος και η δέσμευση μας είναι να προσφέρουμε εξατομικευμένες και ρεαλιστικές λύσεις στους πελάτες μας,διασφαλίζοντας τα συμφέροντά τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόποΟι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε εγχώριους και σε ξένους επιχειρηματίες.Η αποτελεσματικότητα μας βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τους πελάτες μας.Η ποιότητα των υπηρεσιών μας εξασφαλίζεται από την διαρκή εκπαίδευση των στελεχών μας και αποδεικνύεται από το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που ακολουθούμε.Το γραφείο μας στηρίζεται στις σημαντικές επιτυχίες του παρελθόντος και στην αυτοπεποίθηση του παρόντος

Εμπειρία

Το δικηγορικό γραφείο «ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» έχει καθιερωθεί ως το πρωτοπόρο στο Δίκαιο Εξυγίανσης επιχειρήσεων. Η εμπειρία και η αποτελεσματικότητά μας στο ευρύτερο πεδίο ενασχόλησης μας (εμπορικό, ποινικό, αστικό, και εταιρικό δίκαιο), αποδεικνύεται μέσα από την πληθώρα υποθέσεων που έχουμε φέρει εις πέρας επιτυχώς. Στην πρόσφατη εμπειρία μας συμπεριλαμβάνονται: Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης κατασκευαστικής εταιρίας που προέβλεπε ρύθμιση των οφειλών της προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς σε 180 δόσεις χωρίς προσαυξήσεις. Η παροχή νομικών συμβουλών σε ελληνικό όμιλο εταιρειών αναφορικά με τις εμπράγματες εξασφαλίσεις για την αναχρηματοδότηση δανείου Επιμέλεια φακέλου και εκπροσώπηση ξένου επενδυτή για την απόκτηση μετοχών εισηγμένης ελληνικής εταιρείας Η παροχή νομικών συμβουλών σε ξένα δικηγορικά γραφεία αναφορικά με το ελληνικό νομικό και φορολογικό πλαίσιο για διασυνοριακές εξαγορές στην Ελλάδα Εκπροσώπηση ξένου επενδυτή στην υλοποίηση αγοραπωλησίας ακινήτου στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου (ν. 4251/2014) για την απόκτηση πενταετούς άδειας διαμονής.

Υπηρεσίες

Το δικηγορικό γραφείο «ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» γρήγορα καθιερώθηκε ως το πλέον πρωτοπόρο στο δίκαιο εξυγίανσης επιχειρήσεων.Σήμερα,προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις νομικών και επιχειρηματικών συμβουλών σε διευρυμένο πεδίο ενασχόλησης,το οποίο συμπεριλαμβάνει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στο εμπορικό,ποινικό,αστικό,και εταιρικό δίκαιο.Ο στόχος και η δέσμευση μας είναι να προσφέρουμε εξατομικευμένες και ρεαλιστικές λύσεις στους πελάτες μας,διασφαλίζοντας τα συμφέροντά τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.Για το σκοπό αυτό τα στελέχη του γραφείου μας εκπαιδεύονται διαρκώς και παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις του εθνικού και διεθνές δικαίου.Η πληρότητα της ομάδας μας εξασφαλίζει την σφαιρικότητα των υπηρεσιών μας.Η μεθοδικότητα μας αποδεικνύεται από την πιστοποίηση των υπηρεσιών μας κατά το Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008.

Δίκαιο Εξυγίανσης Επιχειρήσεων

Η ρεαλιστική προσέγγιση και η γνώση του αντικειμένου οδήγησε το γραφείο μας στην πρώτη επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης στην Ελλάδα και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όλες τις επόμενες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εταιρείες SATO Α.Ε., ΑΦΟΙ ΓΛΟΥ Α.Ε.Ε., Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε., οι οποίες με την νομική υποστήριξη του γραφείου μας επικύρωσαν συμφωνίες εξυγίανσης του αρθρ. 106 β’ ΠτΚ. με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Αναδιάρθρωση Δανείων και Δίκαιο Οικονομικών Υπηρεσιών

Το γραφείο «Σεραφείμ Σωτηριάδης και Συνεργάτες» έχει αναλάβει με επιτυχία την διαπραγμάτευση τραπεζικών δανείων και την μεταβολή των όρων αποπληρωμής τους προς όφελος των οφειλετών φυσικών ή νομικών προσώπων ενώ έχει άριστη γνώση των σύγχρονων μορφών εξασφάλισης (εγγυητικές επιστολές, σύσταση ενεχύρων, χρηματοδοτικές μισθώσεις κα. ).

Οικονομικά Εγκλήματα

Δικαστηριακή Εμπειρία στην υπεράσπιση περιπτώσεων οικονομικών εγκλημάτων. Το γραφείο «Σεραφείμ Σωτηριάδης και Συνεργάτες» εξειδικεύεται στον τομέα αυτό παρακολουθώντας τις νομοθετικές εξελίξεις και ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της εκάστοτε νομικής διαφοράς που άπτεται του οικονομικού εγκλήματος.

Εταιρικό Δίκαιο

Tεράστια εμπειρία σε όλο το φάσμα του εταιρικού δικαίου.
Εμπορικές Συμβάσεις, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Κοινοπραξίες, Τραπεζικά και Χρηματιστηριακά θέματα Εταιρειών και Επιχειρήσεων (Εισηγμένων και μη), Δίκαιο Ελεύθερου και Αθέμιτου Ανταγωνισμού, Διεθνείς Συμβάσεις.Σύσταση εταιρειών, Ίδρυση και Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών, θυγατρικών τους ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα. Αγορά και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Διαχείριση περιουσίας, Αδειοδοτήσεις, Συμβάσεις Δικαιόχρησης (franchising), Συμβάσεις Αντιπροσωπείας και Διανομής, Νομικός Έλεγχος Εταιρειών (Due Diligence)

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεση

Το γραφείο «Σεραφείμ Σωτηριάδης και Συνεργάτες» έχει μακρά εμπειρία σε όλο το έυρος των υποθέσεων που άπτονται του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, έχοντας χειριστεί υποθέσεις για λογαριασμό αμφότερων των πλευρών της εκτελεστικής διαδικασίας.
Έκδοση διαταγών πληρωμής, Κατασχέσεις κινητών και ακινήτων, Κατασχέσεις εις χείρας τρίτου, Ανακοπή / αναστολή διαταγών πληρωμής, Ανακοπή / αναστολή πλειστηριασμών, Διόρθωση τιμήματος πρώτης προσφοράς

Ρύθμιση Χρεών (ν. 4307/2014 – Ν.3896/2010)

Με τα άρθρα 60-77 του νόμου θεσπίζονται έκτακτα προσωρινά μέτρα για την ελάφρυνση οφειλών βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και έκτακτες διαδικασίες για την εξυγίανση ή εκκαθάριση εν λειτουργία υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων

Ποιότητα

EQA – Πιστοποίηση ISO
Το γραφείο μας είναι πιστοποιημένο για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας για τις νομικές συμβουλές μας κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001:2008. Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας:
1.Πιστοποιεί την μεθοδολογία για τον συστηματικό έλεγχο των λειτουργιών του γραφείο μας.
2.Εξασφαλίζει την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας
3.Βελτιώνει την ευαισθητοποίηση των στελεχών μας στην διαχείριση ποιότητας
4.Εφαρμόζει αντικειμενικούς μηχανισμούς αποσκοπώντας στο βέλτιστο αποτέλεσμα
5.Διασφαλίζει την συνεχή βελτίωση των διεργασιών και την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας
;
IAG – International Advisory Group
Η IAG – International Advisory Group είναι μια διεθνής οργάνωση δικηγόρων, οικονομολόγων και λογιστών με ισχυρές διασυνδέσεις που εκπροσωπούν επενδυτές παγκόσμιου βεληνεκούς.; Τα μέλη της προέρχονται από την Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότιο Αμερική και την Ασία.; Η συμμετοχή του γραφείου μας στην ΙΑG εξασφαλίζει στους πελάτες μας εκπροσώπηση σε όλο τον κόσμο και τη διαρκή ενημέρωσή μας στις διεθνείς τάσεις. Tα μέλη της ΙΑG συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους, διέπονται από την ίδια φιλοσοφία και ανταλλάσουν τακτικά εμπειρίες και απόψεις, αλλά και αναπτύσσουν προσωπικές σχέσεις μέσω των διεθνών συνεδρίων της οργάνωσης που πραγματοποιούνται παγκοσμίως κάθε τρεις μήνες. Το γραφείο μας «Σεραφείμ Σωτηριάδης και Συνεργάτες» είχε την τιμή να οργανώσει το συνέδριο του Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα.
IBA – International Bar Association
Το γραφείο μας είναι μέλος του διεθνούς οργανισμού IBA – International Bar Association. Ο IBA αποτελεί έναν οργανισμό δικηγόρων με στόχο την διαρκή ενημέρωση των μελών της πάνω στις νέες τάσεις και την ανταλλαγή νομικών απόψεων.

Στελέχωση

Συνεργασία και εξειδίκευση.
Το δικηγορικό γραφείο «ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» αποτελείται από δικηγόρους,γραμματείς,οικονομολόγους,λογιστές και συμβούλους επιχειρήσεων,οι οποίοι υπό την καθοδήγηση του ιδρυτή Σεραφειμ Σωτηριάδη συνεργάζονται αποτελεσματικά διασφαλίζοντας την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών μας.Εβδομαδιαίες συναντήσεις με την συμμετοχή όλων των μελών ενισχύουν το ομαδικό πνεύμα,την ανταλλαγή εμπειριών,την αποτελεσματικότητα και την προσήλωση στους στόχους.Συμμετέχουμε τακτικά σε σεμινάρια και συνέδρια,καθώς και σε διεθνείς συναντήσεις νομικών και επιχειρηματικών συμβούλων ως μέλη των διεθνών οργανισμών IAG–International Advisory Group και IBA–International Bar Association,εξασφαλίζοντας την διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση μας.Ως συνέπεια, εναρμονιζόμαστε με τις διεθνείς τάσεις και πρωτοπορούμε στις συμβουλευτικές υπηρεσίες της εθνικής επιχειρηματικότητας.

Ιδρυτής: Σεραφείμ Σωτηριάδης

  • Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών
  • Μέλος Δ.Σ.Α. από το 2001
  • Επίτιμος ομιλητής σε συνέδρια και ημερίδες με αντικείμενο την εξυγίανση επιχειρήσεων και την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων
  • Έχει χαράξει τη δική του πορεία στο χώρο της εξυγίανσης και της αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων στην Ελλάδα ενώ έχει αναλάβει από τις σημαντικότερες υποθέσεις που απασχόλησαν ποτέ την Ελληνική κοινωνία
  • e-mail: info@msotlaw.gr

Δικηγόροι Συνεργάτες

Μαρίνα Πολύζου

Αναστασία Τζιόλα

Έλενα Νικολάου

Έλενα Βενιζέλου

Ιωάννα Κωστούλα

Εμμανουήλ Χαιρετάκης

Ασκούμενοι Δικηγόροι

Νικόλ Ρούτση

e-mail:routsi.n@msotlaw.gr

Γεώργιος Γιαννόπουλος

e-mail:giannopoulos.g@msotlaw.gr

Διοχάντη Χατζηνικολή

e-mail:chatzinikoli.d@msotlaw.gr

Διοικητική Υποστήριξη

Μαρία Αρμενιάκου

e-mail:info@msotlaw.gr

Έρη Μίχου

e-mail:info@msotlaw.gr

Πελάτες

Παρατίθεται ενδεικτική λίστα πελατών που εμπιστεύτηκαν τις υπηρεσίες μας και τους ανταμείψαμε με την επιτυχή έκβαση και τον άρτιο χειρισμό των υποθέσεων τους:

Επικοινωνία

Λυκαβηττού 4, 106 71 Αθήνα
+30 210 3388822 , +30 210 3388813
+30 6944 743722